A&B FOOD PACKAGING CO.,LTD.

เกี่ยวกับ A&B

ซึ่ง A&B เน้นการให้บริการแบบครบวงจร (One Stop Service) ให้กับลูกค้า  ปัจจุบัน A&B เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหารที่มีความหลากหลายเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละประเภททั้งเครื่องดื่มร้อน-เย็น, ถ้วยไอศกรีม, ป๊อปคอร์น, ชามใส่อาหาร และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย ด้วยการผลิตที่ได้มาตรฐาน

นอกจากนี้  A&B  เรายังมุ่งมั่นพัฒนาจัดทำระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร  เพื่อให้ได้รับรองมาตรฐานตามระบบ ISO 22000 ซึ่งจะเน้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GMP และ HACCP ซึ่งเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดการบริหารความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษที่สะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพ

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตนั้น  A&B จะเลือกใช้วัตถุดิบทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจะต้องผ่านมาตรฐานการรับรอง FDA วัตถุดิบที่สำคัญที่ใช้ในการผลิต คือ กระดาษซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ เป็นกระดาษจากไม้ป่าปลูกเพื่ออุตสาหกรรม ไม่ทำลายธรรมชาติ

บริษัท เอ แอนด์ บี ฟู้ด แพ็คเกจจิ้ง จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษรักษ์โลก ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดด้วยคุณภาพที่คุ้มค่าและคุ้มราคาต่อไป

การบริการ

บริษัท เอ แอนด์ บี ฟู้ด แพ็คเกจจิ้ง จำกัด เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับใส่อาหาร และตลอดระยะเวลา ได้มีการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา พร้อมกับกระจายผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกความต้องการของลูกค้าโดยเลือกสรรวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตต้องผ่านมาตรฐานรับรอง FDA ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยในการผลิต พร้อมกับทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ จึงทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง นอกจากนี้ A&B ยังให้บริการรับออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการเพื่อตอบสนองการใช้งานของลูกค้าอีกด้วย

ตัวอย่างผลงาน