ประวัติบริษัท

นโยบายคุณภาพ

เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
เน้นเรื่องการส่งมอบตรงเวลา
เพื่อสร้างความพึ่งพอใจให้กับลูกค้า


ความสามารถในการผลิต

การผลิตด้านบรรจุภัณฑ์ : 80%
การผลิตงานพิมพ์ทั่วไป : 20%
สามารถผลิตชิ้นงานได้ประมาณ 200,000,000 ชิ้น/ปี
บริการครบวงจร เช่น ออกแบบ, แยกสี จนถึง ระบบขนส่ง(ด้วย GPS)


ผลิตภัณฑ์และบริการ

- งานบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท
- กล่องบรรจุภัณฑ์
- กล่องสบู่ กล่องเครื่องสำอาง
- กล่องบรรจุอาหาร อื่นๆ
- แค็ตตาล็อก ฯลฯ
- งานพิมพ์ Commercial Print เช่น
แผ่นพับ โบร์ชัวร์ โปสเตอร์
- หนังสือทั่วไป, นิตยสาร
- สติกเกอร์ , แผ่นพลาสติก , PVC , PP , PET
- สิ่งพิมพ์อื่นๆ

SONY DSC
คุณสุรชัย สีบัวขาบ

กรรมการผู้จัดการ

SONY DSC
คุณพิกุล สีบัวขาบ

รองกรรมการผู้จัดการ