ฝ่ายบัญชี

สมุห์บัญชี
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
จำนวนที่รับ: ไม่ว่าง
ระดับเงินเดือนโดยประมาณ: ตามตกลง
ลักษณะของงาน:
- รับวางบิล
- จ่ายเช็ค
- จัดทำภาษี ภพ.30
- บันทึกข้อมูลลงโปรแกรม
คุณสมบัติของผู้สมัคร:
- เพศหญิง
- วุฒิการศึกษา ปวช. - ป.ตรี สาขาบัญชี
- มีประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
จำนวนที่รับ: ไม่ว่าง
ระดับเงินเดือนโดยประมาณ: ตามตกลง
ลักษณะของงาน:
- เปิดบิล,ใบส่งสินค้า และเอกสารตามระบบ
- โทรสอบถามหมายเลข Receive จากโลตัสหลังส่งสินค้าแล้ว
- ตรวจสอบคลังสินค้าประจำเดือน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติของผู้สมัคร:
- เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้านบัญชี การบันทึกบัญชี การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง การรับเช็ค การวางบิล การนำส่งและการจัดทำรายงาน ภงด. 1,3,53 และภพ.30 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
จำนวนที่รับ: ไม่ว่าง
ระดับเงินเดือนโดยประมาณ: ตามตกลง
ลักษณะของงาน: รับผิดชอบการดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบ อะไหล่ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นความต้องการขององค์กร ตลอดจนจัดทำเอกสารและดูแลเอกสารการจัดซื้อ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆในองค์กร
คุณสมบัติของผู้สมัคร:
- เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ
- มีบุคลิกคล่องแคล่ว ว่องไว
- มีความสามารถในการประสานงาน
- มีความรู้ด้านการจัดซื้อกระดาษ (โรงพิมพ์)จะพิจารณาเป็นพิเศษ