ฝ่ายขนส่ง

พนักงานขับรถจัดส่ง
จำนวนที่รับ: ไม่ว่าง
ระดับเงินเดือนโดยประมาณ: ตามตกลง
ลักษณะของงาน: ส่งงานให้กับลูกค้าในกรุงเทพ และปริมณฑล
คุณสมบัติของผู้สมัคร:
- เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- มีใบขับขี่
- รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี
พนักงานขับรถผู้บริหาร
พนักงานติดรถ
จำนวนที่รับ: ไม่ว่าง
ระดับเงินเดือนโดยประมาณ: ตามโครงสร้างบริษัท
ลักษณะของงาน: เป็นพนักงานประจำรถ เตรียมของเพื่อส่งสินค้าให้ลูกค้าและเป็นผู้ช่วยของพนักงานขับรถ
คุณสมบัติของผู้สมัคร: - เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ระดับม. 3 ขึ้นไป