ฝ่ายดูแลความสะอาด

พ่อบ้าน
แม่บ้าน
จำนวนรับ: ไม่ว่าง
ระดับเงินเดือนโดยประมาณ: ตามตกลง
ลักษณะของงาน:
- ทำความสะอาดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- จัดห้องประชุม
- จัดของไหว้พระ
- เสริฟน้ำให้ลูกค้าที่มาติดต่อบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร:
- ไม่จำกัดวุฒิ
- ชอบทำความสะอาดรักความสะอาด