ฝ่ายช่าง

ช่างเคลือบ
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล
จำนวนที่รับ: ไม่ว่าง
ระดับเงินเดือนโดยประมาณ: ตามโครงสร้างบริษัท
ลักษณะของงาน:
- ดูแลระบบเครื่องจักรของโรงงาน
- ดูแลเรื่องการ PM เครื่องจักร
- ทำแผนการทำงาน และเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การสูญเสียเวลาของเครื่องจักรได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร:
- เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
- จบระดับปวช ช่างกลโรงงาน ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
- มีความรู้ด้านเครื่องกล โรงงานเป็นอย่างดี
- ถ้าเคยผ่านงานด้านโรงพิมพ์มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ช่างตัด
ช่างตัด MC1051
ช่างเทคนิค
ช่างปะเครื่อง
ช่างปั๊ม
ช่างปั๊ม ปั้ม Auto Bobst-5
ช่างปั๊ม ปั๊ม Auto Bobst-7
ช่างพิมพ์ GTO
ช่างพิมพ์ MOEZ
ช่างพิมพ์ MOZ
ช่างพิมพ์ SM 74 5 สี
ช่างพิมพ์ SM102
ช่างพิมพ์ SM74 6 สี