ฝ่ายแพ็คกิ้ง

พนักงานทั่วไป (แกะ)
พนักงานประกอบมือ
พนักงานประจำเครื่องปะ