ผู้ช่วยช่าง

ผู้ช่วยช่างปั๊ม
ผู้ช่วยช่างพิมพ์ SM 74 5 สี
ผู้ช่วยช่างพิมพ์ SM 74 6 สี