ฝ่ายคลังสินค้า

เจ้าหน้าที่คลังกระดาษ
เจ้าหน้าที่คลังสินค้าสำเร็จรูป
จำนวนที่รับ: ไม่ว่าง
ระดับเงินเดือนโดยประมาณ: ตามตกลง
ลักษณะของงาน: รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการรับ การจัดเก็บและการเบิกจ่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนการผลิตและการจัดส่งสินค้า
คุณสมบัติของผู้สมัคร:
- เพศชาย อายุ25 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
- ประสบการณ์การทำงานด้านคลังสินค้าไม่น้อยกว่า 0 -1 ปี