ประวัติบริษัท

นอกจาก นี้บริษัทฯ ยังเห็นความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยให้มีการส่งเสริมองค์ความรู้ในด้านการอบรม จัดสัมมนา และทัศนศึกษา อีกทั้งยังได้สร้างบรรยากาศในที่ทำงานให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีสวัสดิการที่ดี และสร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่ดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และส่งผลทำให้บริษัทฯ เติบโตแบบยั่งยืน

เรามั่นใจในประสบการณ์อันยาวนานในการทำงานที่จะรองรับทุกความต้องการของลูกค้า ทางด้านบริการ ด้านคุณภาพ และราคาที่ยุติธรรม บริษัทฯ พร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรมของผู้บริโภค และสร้างความโดดเด่น และความพึงพอใจให้กับลูกค้า

เกี่ยวกับ บริษัท ชัยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด

นโยบายคุณภาพ

เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
เน้นเรื่องการส่งมอบตรงเวลา
เพื่อสร้างความพึ่งพอใจให้กับลูกค้า

ความสามารถในการผลิต

การผลิตด้านบรรจุภัณฑ์ : 80%
การผลิตงานพิมพ์ทั่วไป : 20%
สามารถผลิตชิ้นงานได้ประมาณ 200,000,000 ชิ้น/ปี
บริการครบวงจร เช่น ออกแบบ, แยกสี จนถึง ระบบขนส่ง(ด้วย GPS)

ผลิตภัณฑ์และบริการ

 • งานบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท
 • กล่องบรรจุภัณฑ์
 • กล่องสบู่ กล่องเครื่องสำอาง
 • กล่องบรรจุอาหาร อื่นๆ
 • แค็ตตาล็อก ฯลฯ
 • งานพิมพ์ Commercial Print เช่น
  แผ่นพับ โบร์ชัวร์ โปสเตอร์
 • หนังสือทั่วไป, นิตยสาร
 • สติกเกอร์ , แผ่นพลาสติก , PVC , PP , PET
 • สิ่งพิมพ์อื่นๆ

Vision & Mission

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นโรงพิมพ์ชั้นนำในด้านการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ที่ครบวงจรและสร้างความแตกต่างให้กับลูกค้าเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเพื่อประโยชน์สูงสุดโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและคิดค้นนวัตกรรมมานำเสนอให้แก่ลูกค้า

พันธกิจ

พัฒนาระบบการทำงานให้เป็นมาตรฐานสากล
พัฒนาเครื่องจักรและเทคโนโลยีให้ทันสมัยให้ได้คุณภาพที่ดี
พัฒนาบุคลากรให้เป็นองค์กรที่ยั่งยืน
พัฒนาคุณภาพงานพิมพ์ให้มีความโดดเด่นสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง
สำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม

เป้าหมายของเราคือการสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

 • งานพิมพ์ที่รวดเร็วส่งมอบงานให้ตรงเวลา
 • การบริการที่ดีเยี่ยม
 • ควบคุมคุณภาพและราคา
 • สร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้ามีมูลค่าเพิ่ม

บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ จำกัด ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้นด้วยการให้บริการที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวโดยเราจะ

 • ให้บริการทางด้านการพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงและบริการเสริมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สร้างสรรค์งานคุณภาพและให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ
 • พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดต้นทุนและให้บริการงานพิมพ์แก่ลูกค้าในราคาที่ย่อมเยาว์
นาย ภคพล ธนโชติชวาลกุล

นาย ภคพล ธนโชติชวาลกุล

กรรมการผู้จัดการ

เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
เน้นเรื่องการส่งมอบตรงเวลา
เพื่อสร้างความพึ่งพอใจให้กับลูกค้า

นางสาว นัทปภา ธนโชติชวาลกุล

นางสาว นัทปภา ธนโชติชวาลกุล

รองกรรมการผู้จัดการ

เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
เน้นเรื่องการส่งมอบตรงเวลา
เพื่อสร้างความพึ่งพอใจให้กับลูกค้า

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์ และ บรรจุภัณฑ์ จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105545034691
ผู้ก่อตั้ง : คุณสมนึก น้อยวัฒน์ (ลุง) เมื่อปี พ.ศ. 2534
เดิมชื่อโรงพิมพ์ ไชยเจริญวัฒนาการพิมพ์ และ ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นชื่อ
บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด จนถึงปัจจุบัน
ซึ่งได้จดทะเบียน : 25,000,000.00 บาท โดยได้การสนับสนุนจาก BOI,
และได้รับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 จาก SGS.

พื้นที่ทั้งหมด : 6 ไร่เศษ
พื้นที่โรงงาน : 52 x 50 เมตร (2,600 ตารางเมตร)
พื้นที่ออฟฟิต : 52 x 7 เมตร (364 ตารางเมตร)

คุณภาพที่ได้รับการยอมรับ

บริษัทไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์จำกัดผลิตขึ้นอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐานตรงกับความต้องการของลูกค้าบริษัทจึงให้ความสำคัญครับทุกขั้นตอนของการผลิตส่งผลให้งานพิมพ์ของบริษัทได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งจากภายในประเทศและในระดับสากลจากความสำเร็จที่บริษัทได้รับนั้นไม่ได้เป็นเพียงกำลังใจในการทำงานเท่านั้นหากยังเป็นแรงผลักดันให้บริษัทพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการงานพิมพ์ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อบรรลุสู่ปณิธานด้านมาตรฐานการพิมพ์สูงสุดที่เราได้วางไว้