แผนกพิมพ์ Press Department

มีเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ทที่ทันสมัย หลายหลายรุ่น พร้อมให้บริการ มีตั้งแต่เครื่องพิมพ์ 1 สีขึ้นไป พร้อมทั้งเคลือบในเวลาเดียวกัน สามารถพิมพ์งานได้หน้ากว้างสูงสุด 40 นิ้ว มีระบบกวนสีอัตโนมัติ ควบคุมด้วยแผงคุวบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ปรกอบด้วย.. Our modern offset machines are more than ready to service,ranging from one-color printing offset printer with coating unit; support maximum sheet size of 40",automatic agitation,and computer-controlled system. The list of our machines includes:

เครื่องพิมพ์ 6 สี SpeedMaster SM74

เครื่องพิมพ์ 6 สี SpeedMaster SM74 รองรับงานพิมพ์ขนาดตั้งแต่ 12×13 นิ้ว ไปจนถึง 20.5×29 นิ้ว ความเร็วในการพิมพ์ 10,000 แผ่น/ชั่วโมง 1 หน่วยพิมพ์เคลือบ พร้อมระบบอบแห้ง UV/IR

เครื่องพิมพ์ 5 สี SpeedMaster 102F

เครื่องพิมพ์ 5 สี SpeedMaster 102F รองรับงานพิมพ์ขนาดตั้งแต่ 14×21 นิ้ว ไปจนถึง 28×40 นิ้ว ความเร็วในการพิมพ์ 8500 แผ่น/ชั่วโมง

เครื่องพิมพ์ 4 สี M-Offset MOV-H

เครื่องพิมพ์ 4 สี M-Offset MOV-H รองรับงานพิมพ์ขนาดตั้งแต่ 9×12 นิ้ว ไปจนถึง 18×25 นิ้ว ความเร็วในการพิมพ์ 8,000 แผ่น/ชั่วโมง

เครื่องพิมพ์ 2 สี M-Offset MOZP

เครื่องพิมพ์ 2 สี M-Offset MOZP รองรับงานพิมพ์ขนาดตั้งแต่ 9×12 นิ้ว ไปจนถึง 18×25 นิ้ว ความเร็วในการพิมพ์ 10,000 แผ่น/ชั่วโมง

เครื่องพิมพ์ 2 สี M-Offset MOZ

เครื่องพิมพ์ 2 สี M-Offset MOZ รองรับงานพิมพ์ขนาดตั้งแต่ 9×12 นิ้ว ไปจนถึง 18×25 นิ้ว ความเร็วในการพิมพ์ 10,000 แผ่น/ชั่วโมง

เครื่องพิมพ์ 2 สี M-Offset MOEZ

เครื่องพิมพ์ 2 สี M-Offset MOEZ รองรับงานพิมพ์ขนาดตั้งแต่ 5×8 นิ้ว ไปจนถึง 18×25 นิ้ว ความเร็วในการพิมพ์ 5,500 แผ่น/ชั่วโมง พร้อมระบบอบแห้ง UR/IR

เครื่องพิมพ์ 2 สี GTOZ

เครื่องพิมพ์ 2 สี GTOZ รองรับงานพิมพ์ขนาดตั้งแต่ 5×7 นิ้ว ไปจนถึง 14.5×20.5 นิ้ว ความเร็วในการพิมพ์ 5,500 แผ่น/ชั่วโมง สามารถทำให้ผลิตงานได้รวดเร็วและมีความเร็วสูง