ร่วมงานกับเรา

บริษัท ด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ กำลังเปิดรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา เชิญท่านที่สนใจร่วมงานกับเรา ยื่นใบสมัคร พร้อมประวัติการทำงานในตำแหน่งที่สนใจ

ตำแหน่งงานว่างแผนกการขายและตลาด

หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด

จำนวนที่รับ: ไม่ว่าง

ระดับเงินเดือนโดยประมาณ: ตามตกลง

ลักษณะของงาน: ดูแลรับผิดชอบระบบงานขายและการตลาดทั้งระบบ เช่น ดูแลลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่ และควบคุมการปฏิบัติงานขอองพนักงานฝ่ายขายให้มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการขายสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ในด้านการเป็นหัวกน้าแผนก และหัวหน้าฝ่ายขายอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป มีภาวะเป็นผู้นำและต่อรองได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่ประเมินราคา

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

จำนวนที่รับ: ไม่ว่าง

ระดับเงินเดือนโดยประมาณ: ตามตกลง

ลักษณะของงาน:

 • รับโทรศัพท์ลูกค้า, รับคำสั่งซื้อและสั่งงานจากลูกค้า
 • เขียนใบ JOB และเอกสารที่เกี่ยวข้องแทนพนักงานขาย
 • พิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารต่าง ๆ รวมถึงส่งแฟกซ์และจัดเก็บเอกสาร
 • รับเรื่องประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและติดตามงานให้กับลูกค้า
 • ขายและทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมสรุปผลการขายประจำเดือน
 • โทรติดต่อลูกค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานผล

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการประสานงานขาย
 • บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่และสาธารณูปโภค

เจ้าหน้าที่ขาย (Sales)

จำนวนที่รับ: ไม่ว่าง

ระดับเงินเดือนโดยประมาณ: ตามตกลง+คอมฯ

ลักษณะของงาน: ออกติดต่อลูกค้าเก่าหาลูกค้าใหม่ ปิดยอดขาย ประงานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการขายสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีประสบการณ์ในด้านการเป็นหัวกน้าแผนก และหัวหน้าฝ่ายขายอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป มีภาวะเป็นผู้นำและต่อรองได้เป็นอย่างดี
 • หากผ่านการพิมพ์ด้านpackagingมาโดยตรงจะพิจารณาพิเศษ
 • มียานพาหนะใช้ในการออกติดต่อลูกค้า

ธุรการขาย

เจ้าหน้าที่ธุรการวางแผนการผลิต

เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย(โลตัส)

ตำแหน่งงานว่างแผนกขนส่ง

พนักงานขับรถจัดส่ง

จำนวนที่รับ: ไม่ว่าง

ระดับเงินเดือนโดยประมาณ: ตามตกลง

ลักษณะของงาน: ส่งงานให้กับลูกค้าในกรุงเทพ และปริมณฑล

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี

พนักงานขับรถผู้บริหาร

พนักงานติดรถ

จำนวนที่รับ: ไม่ว่าง

ระดับเงินเดือนโดยประมาณ: ตามโครงสร้างบริษัท

ลักษณะของงาน: เป็นพนักงานประจำรถ เตรียมของเพื่อส่งสินค้าให้ลูกค้าและเป็นผู้ช่วยของพนักงานขับรถ

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

ตำแหน่งงานว่างแผนกคลังสินค้า

เจ้าหน้าที่คลังกระดาษ

เจ้าหน้าที่คลังสินค้าสำเร็จรูป

จำนวนที่รับ: ไม่ว่าง

ระดับเงินเดือนโดยประมาณ: ตามตกลง

ลักษณะของงาน: รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการรับ การจัดเก็บและการเบิกจ่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนการผลิตและการจัดส่งสินค้า

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • เพศชาย อายุ25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 – ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์การทำงานด้านคลังสินค้าไม่น้อยกว่า 0 -1 ปี

ตำแหน่งงานว่างแผนกช่าง

ช่างเคลือบ

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล

จำนวนที่รับ: ไม่ว่าง

ระดับเงินเดือนโดยประมาณ: ตามโครงสร้างบริษัท

ลักษณะของงาน:

 • ดูแลระบบเครื่องจักรของโรงงาน
 • ดูแลเรื่องการ PM เครื่องจักร
 • ทำแผนการทำงาน และเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การสูญเสียเวลาของเครื่องจักรได้

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบระดับปวช ช่างกลโรงงาน ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • มีความรู้ด้านเครื่องกล โรงงานเป็นอย่างดี
 • ถ้าเคยผ่านงานด้านโรงพิมพ์มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างตัด

ช่างตัด MC1051

ช่างเทคนิค

ช่างปะเครื่อง

ช่างปั๊ม

ช่างปั๊ม ปั้ม Auto Bobst-5

ช่างปั๊ม ปั๊ม Auto Bobst-7

ช่างพิมพ์ GTO

ช่างพิมพ์ MOEZ

ช่างพิมพ์ MOZ

ช่างพิมพ์ SM 74 5 สี

ช่างพิมพ์ SM102

ช่างพิมพ์ SM74 6 สี

ตำแหน่งงานว่างแผนกดูแลความสะอาด

พ่อบ้าน

แม่บ้าน

จำนวนรับ: ไม่ว่าง

ระดับเงินเดือนโดยประมาณ: ตามตกลง

ลักษณะของงาน:

 • ทำความสะอาดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 • จัดห้องประชุม
 • จัดของไหว้พระ
 • เสริฟน้ำให้ลูกค้าที่มาติดต่อบริษัท

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • ชอบทำความสะอาดรักความสะอาด

ตำแหน่งงานว่างแผนกตรวจสอบคุณภาพ

พนักงานประกันคุณภาพควบคุม Spec.

พนักงานประกันคุณภาพงานพิมพ์

พนักงานประกันคุณภาพวัตถุดิบ / รับเข้างานจ้างผลิต

พนักงานประกันคุณภาพสินค้าสำเร็จรูป 100 %

ตำแหน่งงานว่างแผนกบัญชี

สมุห์บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้

จำนวนที่รับ: ไม่ว่าง

ระดับเงินเดือนโดยประมาณ: ตามตกลง

ลักษณะของงาน:

 • รับวางบิล
 • จ่ายเช็ค
 • จัดทำภาษี ภพ.30
 • บันทึกข้อมูลลงโปรแกรม

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช. – ป.ตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

จำนวนที่รับ: ไม่ว่าง

ระดับเงินเดือนโดยประมาณ: ตามตกลง

ลักษณะของงาน:

 • เปิดบิล,ใบส่งสินค้า และเอกสารตามระบบ
 • โทรสอบถามหมายเลข Receive จากโลตัสหลังส่งสินค้าแล้ว
 • ตรวจสอบคลังสินค้าประจำเดือน
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านบัญชี การบันทึกบัญชี การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง การรับเช็ค การวางบิล การนำส่งและการจัดทำรายงาน ภงด. 1,3,53 และภพ.30 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

จำนวนที่รับ: ไม่ว่าง

ระดับเงินเดือนโดยประมาณ: ตามตกลง

ลักษณะของงาน:
รับผิดชอบการดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบ อะไหล่ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นความต้องการขององค์กร ตลอดจนจัดทำเอกสารและดูแลเอกสารการจัดซื้อ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆในองค์กร

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ
 • มีบุคลิกคล่องแคล่ว ว่องไว
 • มีความสามารถในการประสานงาน
 • มีความรู้ด้านการจัดซื้อกระดาษ (โรงพิมพ์)จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งงานว่างแผนกผู้ช่วยช่าง

ผู้ช่วยช่างปั๊ม

ผู้ช่วยช่างพิมพ์ SM 74 5 สี

ผู้ช่วยช่างพิมพ์ SM 74 6 สี

ตำแหน่งงานว่างแผนกฝ่ายพรีเพรส

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

เจ้าหน้าที่ออกแบบ

จำนวนที่รับ: ไม่ว่าง

ระดับเงินเดือนโดยประมาณ: ตามตกลง

ลักษณะของงาน: ออกแบบผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในการออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์จะพิจารณาพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์

เจ้าหน้าที่อัดเพลท CTF/เก็บฟิล์ม/เพลท

เจ้าหน้าที่เครื่องพิมพ์ดิจิตอล

เจ้าหน้าที่ซอง STD

ตำแหน่งงานว่างแผนกแพ็คกิ้ง

พนักงานทั่วไป (แกะ)

พนักงานประกอบมือ

พนักงานประจำเครื่องปะ

ตำแหน่งงานว่างแผนกไอที

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ